May 23, 2022

ปฏิทินวันหยุด 2565 วางแผนท่องเที่ยว ช่วงไหนหยุดยาวเช็กเลย

~

~

ปฏิทินวันหยุด 2565 / วันหยุดราชการ 2565
วันหยุดเดือนมกราคม

1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

~

~


วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์
16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

~

~


วันหยุดเดือนเมษายน
6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)

~

~

13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
วันหยุดเดือนพฤษภาคม
4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือนมิถุนายน
3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันหยุดเดือนกรกฎาคม

~

~

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)
14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)

~

~

วันหยุดเดือนสิงหาคม
12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดเดือนตุลาคม
13 ตุลาคม 2565 วันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (13-16 ตุลาคม)

~

~

23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันหยุดเดือนธันวาคม
5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)
31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

Leave a Reply

Your email address will not be published.