May 23, 2022

10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

~

~

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ CVวันนี้ 4 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดCVสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์CV (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดCVสูงสุด

จํานวนผู้ติดCVในประเทศรายใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

~

~

1 กรุงเทพมหานคร 827 ราย

2 สงขลา 497 ราย

~

~

3 เชียงใหม่ 492 ราย

4 นครศรีธรรมราช 455 ราย

~

~

5 ปัตตานี 451 ราย

6 ยะลา 336 ราย

~

~

7 ชลบุรี 280 ราย
8 ขอนแก่น 248 ราย

9 ระยอง 248 ราย

10 สมุทรปราการ 215 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published.